ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οικοδομική Άδεια

Έκδοση αδειών δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας , άδειες λειτουργίας.

Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης , επίβλεψη έργου , κατασκευή από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.

Ανακαίνιση

Aποτύπωση , σχεδιασμός , τρισδιάστατη απεικόνιση και προτάσεις διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.

Εξοικονόμηση κατ οίκον

Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον , προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και κοστολόγηση εργασιών.

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 , έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Μελέτη και υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Βασίλης Γιάκας

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Μαρία Μπρέντα

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΘ | MSc

Υπηρεσίες Μηχανικών

(+30) 24311 01683
info@giakasmprenta.gr

Καποδιστρίου 35
Τρίκαλα, 42100